Έως 10/9 τα παραστατικά βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας για αποφυγή απώλειας ενισχύσεων

Άνοιξε από σήμερα, Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης του Μέτρου 11, δηλαδή για τις «Βιολογικές Καλλιέργειες», τα οποία συνδέονται με υποβληθείσες ενδικοφανείς προσφυγές και θα παραμείνει ανοικτό έως την 10 η Σεπτεμβρίου.