Τα κρητικά προϊόντα που προτείνει η Ε.Ε. να προστατεύονται από τη συμφωνία με Αυστραλία

Τη λίστα με τις ονομασίες προέλευσης που προτείνεται να προστατεύονται από τη διεθνή εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας δημοσίευσε το Αυστραλιανό Υπουργείο Εμπορίου