Κατάθεση αιτήσεων για άδειες νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  ενημερώνει όλους τους παραγωγούς ότι για το έτος 2018 θα χορηγηθούν Άδειες Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου , σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2017 .

 

Γιατί είναι αναγκαία η αναγραφή του ΑΤΑΚ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Nα προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμπληρώσουν το Ε9, να πάρουν το ΑΤΑΚ και να το περιλάβουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσους παραγωγούς δεν έχουν σήμερα διαθέσιμο το ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων τους.