Θεμέλιο για δυναμική επάνοδο η φετινή χρονιά στη βιομηχανική ντομάτα

Σε µια από τις καλύτερες χρονικές των τελευταίων χρόνων εξελίσσεται η φετινή για τη βιοµηχανική ντοµάτα, µε τη συγκοµιδή στη Θεσσαλία να προσεγγίζει το 70% και να εισέρχεται στην τελευταία της φάση χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.