Ποιος φταίει;

Ποιος φταίει; Ποιος φταίει; Κανένα στόμα δεν το ‘βρε και δεν το ‘πε ακόμα. Κ. Βάρναλης