"Πισωγυρίσματα 110 ετών"

Η ιστορική γέφυρα του Κερίτη έπεσε για διάφορους λόγους που γνωρίζουν όλοι και οι αρχές και οι πολίτες