Οριστική διακοπή στη Super League 2!

Το σενάριο που έμοιαζε πιο πιθανό βάσει της (μη) διάθεσης των (περισσοτέρων) ομάδων επιβεβαιώθηκε στη Super League 2.