Κρήτη

 

Νέος Διευθυντής στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, ερευνητής Α , διορίστηκε στη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με τετραετή θητεία.