Είκοσι γυναίκες δηλώνουν γιατί στηρίζουν την Πρωτοβουλία Πολιτών Πρώτα ο Άνθρωπος

Σε κείμενο που υπογράφουν είκοσι γυναίκες που συμμετέχουν και στηρίζουν τον δημοτικό συνδυασμό με επικεφαλής τον Γιάννη Σαρρή, καλούν τις γυναίκες να ενεργοποιηθούν από κοινού, για να διεκδικήσουν τη βελτίωση των συνθηκών ζωής μας στο Δήμο Χανίων.