Κρήτη

 

7η ΥΠΕ Κρήτης: Διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-συνεργασίας

Εκμεταλλευόμενη τις τεχνολογικές εξελίξεις, η 7η ΥΠΕ Κρήτης οργανώνει και υποστηρίζει εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίας του κοινού με τις Μονάδες Υγείας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.