Συνάντηση με τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής αναπτυξιακής "Πλοηγός"

Με στόχο την στήριξη και ανάπτυξη της Οικοτεχνίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής - αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ με τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Ζερβό.