Κρήτη

 

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμ. Ανατολικής Κρήτης

Θέσεις των παρατάξεων Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων – Νέοι Οικονομολόγοι, Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) και Λασιθιώτικη Συνεργασία Οικονομολόγων για τη συγκρότηση της Τ.Δ. του ΟΕΕ/ΤΑΚ