Κρήτη

 

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου»

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανική Πετρελαίου»(Petroleum Engineering) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από 01/02/2019 έως και 31/05/2019.