Γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού στο Ρέθυμνο (φωτο)

Με τον πιο όμορφο τρόπο γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού στο Ρέθυμνο, καθώς, την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε ένας εξαιρετικός οινοτουριστικός περίπατος στην καρδιά της πόλης, με τη συμμετοχή πάνω από 70 επισκεπτών και κατοίκων.

Κρήτη

 

Κρητική εκπροσώπηση στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ

Ο Πρόεδρος του Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. και Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος και ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα Γεώργιος Παπαδάκης, συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.