Δύο έργα σύνδεσης της ερευνητικής - ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας

Δύο έργα σύνδεσης της ερευνητικής - ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του Παρατηρητήριου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.