Χανιά

 

Υποβολή αιτήσεων στα ΚΕΠ του Πλατανιά για πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα

Υποβολή αιτήσεων για πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης του Δήμου Πλατανιά στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας: Έως τις 19 Μαρτίου 2019