Ερχεται άγριο κυνηγητό για τις μισθώσεις Airbnb

Στο δόκανο της εφορίας θα πιαστούν σε λίγες ημέρες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Θα ανοίξει η πλατφόρμα (Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής) για την υποβολή των στοιχείων που αφορούν τις ενοικιάσεις αυτές και θα ξεκινήσει το άγριο... κυνηγητό.

 

Πάνω από 13 χιλιάδες αιτήσεις στο «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον

Η αντικατάσταση κουφωμάτων και η αναβάθμιση των Συστημάτων θέρμανσης και ψύξης αποτελούν την πλειοψηφία των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που έχουν υπαχθεί ως τώρα στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», κυρίως από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.