Και όμως οι έρημοι της Αφρικής είναι γεμάτες με δισεκατομμύρια δέντρα

Μια πρωτοποριακή νέα μελέτη δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης διαπίστωσε ότι, σε αντίθεση με τη δημοφιλή άποψη, υπάρχουν τουλάχιστον 1,8 δισεκατομμύρια δέντρα στις ερήμους της Σαχέλ και της Σαχάρας!