Η 19η Μαΐου η ημέρα εξάντλησης των φυσικών αποθεμάτων αν όλοι κατανάλωναν όπως η Ελλάδα

Η Ημέρα Εξάντλησης Φυσικών Αποθεμάτων (Earth Overshoot Day) μιας χώρας είναι η ημέρα την οποία τα φυσικά αποθέματα της Γης, ολόκληρου του πλανήτη, θα εξαντλούνταν, αν όλες οι χώρες κατανάλωναν όπως η χώρα αυτή.