Αντιμέτωπο με υψηλά επίπεδα εξάντλησης υδάτινων πόρων το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού

Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες, όπου η ζήτηση νερού απειλεί να ξεπεράσει την προσφορά. Σαράντα τέσσερις χώρες βρίσκονται υπό εξαιρετικά υψηλά ή υψηλά επίπεδα εξάντλησης υδάτινων πόρων