Η Ζάκυνθος έχασε όλες τις γαλάζιες σημαίες της

Εξαιτίας καταγγελιών που υποβλήθηκαν προς το συγκεκριμένο Φορέα αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και ειδικότερα τις εκροές λυμάτων στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, αλλά και για τη λειτουργία του Βιολογικού.