Αλλιώς βλέπεις μπάλα και αλλιώς οδηγείς

Η σωστή θέση οδήγησης έχει τους δικούς της κανόνες, εκτός αν προτιμάς να βάλεις σε ρίσκο την ασφάλειά σου και την υγεία σου. Και αν ακόμα δεν πείστηκες άκου και αυτό: θα είσαι και πιο γρήγορος.