Τη δική του "Μάχη της Κρήτης" με το χρέος της Ελλάδας έχει κηρύξει ένας κρητικός που εδώ και δύο χρόνια καταθέτει μισό ευρώ κάθε ημέρα από το υστέρημά του, στον Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους που διατηρεί τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο λογαριασμό βρίσκονται κατατεθειμένα κάτι παραπάνω από 40.000 ευρώ και προέρχονται από εθελοντική συνεισφορά όσων επιθυμούν να συμβάλουν, προορίζονται να διατεθούν για εξαγορά μέρους του δημόσιου χρέους της χώρας.

Μέσα στον πρώτο χρόνο του, στον λογαριασμό αλληλεγγύης κατατέθηκαν συνολικά 4,93 εκατ. ευρώ. Προς το τέλος του 2010, το μεγαλύτερο μέρος τους, κάτι λιγότερο από 4 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για την αποπληρωμή του χρέους, για να ακολουθήσει λίγους μήνες αργότερα, περίπου στις αρχές του 2011, άλλο 1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, από το 2011 και μετά, δεν σημειώνεται αξιόλογη κίνηση. Το ενδιαφέρον του κοινού εξασθένησε σημαντικά.

Σήμερα κανείς πια δεν καταθέτει χρήματα, με εξαίρεση τον κύριο από την Κρήτη, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια καταθέτει μισό ευρώ κάθε ημέρα, φέρνοντας στον νου την παροιμία «φασούλι το φασούλι».

Τα περίπου 5 εκατ. ευρώ μαζεύτηκαν με καταθέσεις μεγάλες και μικρές. Από τις πρώτες και πλέον αξιομνημόνευτες, ήταν εκείνη δύο μικρών αδελφών που αποφάσισαν να σπάσουν τον κουμπαρά τους και να δώσουν τις αποταμιεύσεις από το χαρτζιλίκι τους, (από δέκα ευρώ ο καθένας), ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως δεν χρειαστεί να πουληθούν νησιά ή μνημεία, όπως είχαν πει τα ίδια στα ΜΜΕ.kathimerini.gr