Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, η Τράπεζα Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει ότι, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, επεξεργάζεται συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης του θέματος των αξιογράφων.

Το σχέδιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, η Τράπεζα Κύπρου ευελπιστεί ότι εντός των ημερών θα είναι σε θέση, υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας, να παρουσιάσει το σύνολο του σχεδίου, εφόσον εγκριθεί και από τις αρμόδιες αρχές.

Η Τράπεζα Κύπρου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως περιμένουν την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την ανακοίνωση του σχεδίου που αναμένεται να δημιουργήσει καλύτερα δεδομένα από τα σημερινά για τους κατόχους αξιογράφων.