Το πλεονέκτημα ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη Μεσόγειο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο Οργανισμός Λιμένος, αναπτύσσοντας στρατηγικές συμφωνίες, όπως αναλύει εκτενώς σε δημοσίευμα της η εφημερίδα \”Πατρίδα\”.

Στο πλαίσιο αυτό εκπρόσωποι του Οργανισμού βρέθηκαν στη Διεθνή Έκθεση του Μαϊάμι, όπου συμμετείχαν οι σημαντικότεροι εταίροι κρουαζιέρας στον κόσμο. Στρατηγικός στόχος η επίτευξη κρουαζιέρας 12 μήνες το χρόνο και η αύξηση των κρουαζιερόπλοιων, ως το 2012.

Ο φορέας διαχείρισης του Λιμανιού του Ηρακλείου, στην νέα προοπτική που ανοίγεται, σχεδιάζει την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Το φιλόδοξο έργο περιλαμβάνει 5 κεντρικούς άξονες:

1. Στην μεταφορά και νέα οριοθέτηση του εμπορικού τμήματος (ΛΙΣΔΕ) του λιμένα στις προβλήτες IV και V με πρόβλεψη για περαιτέρω μελλοντική επέκταση που περιλαμβάνει:
• ειδικούς χώρους και αποθήκες για γενικό (general cargo, break bulk), και χύδην φορτίο (dry bulk, σε σάκους ή χύμα).
• ειδικό χώρο για διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων – ελεύ- θερη ζώνη (transit / transshipment)
• ειδικό χώρο φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων / υγρών καυσίμων / παραλαβής καταλοίπων (slops)
• νέα κτίρια διοίκησης, συγκρότημα συνεργείων λιμενικών μηχανημάτων, υπόστεγο αποσυσκευασίας /ανασυσκευασίας

2. Στη διαμόρφωση αυτόνομου τμήματος κρουαζιέρας στην προβλήμα III (μέχρι την περιοχή του κτηνιατρείου) που περιλαμβάνει:
• κατασκευή σταθμού επιβατών κρουαζιερόπλοιων (cruise terminal)
• κατασκευή συμπληρωματικού κρηπιδώματος στον προσήνεμο μόλο

3. Στην επέκταση και στον εκσυγχρονισμό του τμήματος ακτοπλοΐας που περιλαμβάνει:
• συντήρηση /βελτιώσεις στις προβλήτες Ι και ΙΙ
• κατασκευή ή νέας προβλήτας δυτικά της προβλήτας Ι
• επέκταση /εκσυγχρονισμό των επιβατικών σταθμών (με κατασκευή κλιματιζόμενων διαδρόμων με φυσούνες για αποβίβαση / επιβίβαση κ.λπ.)

4. Στη διαμόρφωση τμήματος αναψυχής με επίκεντρο τον ιστορικό ενετικό λιμένα του Ηρακλείου:
• Διαμόρφωση νέας εισόδου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής με την αποκοπή του “Κούλε” από τον προσήνεμο μόλο (η οριστική διαμόρφωση της εισόδου θα μελετηθεί σύμφωνα με με λέτη φυσικού μοντέλου)
• Κατασκευή νέου κρηπιδώματος διπλής όψης συνδέσεως του προσήνεμου μόλου με το λιμενικό τμήμα ακτοπλοΐας
• Κατασκευή νέας λιμενολεκάνης σκαφών αναψυχής (~200) ανατολικά του “Κούλε” στα όρια του νέου κρηπιδώματος.

5. Στην ανάπτυξη τμήματος αλιευτικού καταφυγίου και χώρου επισκευής μικρών σκαφών (με ενδεχόμενη λειτουργία ιχθυόσκαλας) προ του ΔΔΝ Αλικαρνασσού)