Φορολογούμενοι με τα ίδια ακριβώς εισοδήματα και την ίδια οικογενειακή κατάσταση θα πληρώνουν πλέον φόρους διαφορετικού ύψους. Οι φόροι θα καθορίζονται ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος.


Αυτό σημαίνει ότι για το ίδιο ύψος εισοδήματος διαφορετικό φόρο θα πληρώνει ο μισθωτός, διαφορετικό ο ελεύθερος επαγγελματίες, άλλο ο ιδιοκτήτης ακινήτων που εισπράττει ενοίκια και άλλο ο αγρότης. Ορισμένοι θα δουν το φορολογικό «λογαριασμό» τους να «φουσκώνει» σημαντικά, ενώ άλλοι θα διαπιστώσουν φορο-ελαφρύνσεις.

Για εισόδημα της τάξης των 15.000 ευρώ:

- Ο μισθωτός χωρίς παιδιά θα πληρώσει φόρο 1.200 ευρώ από 1.240 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα έχει φοροελάφρυνση 40 ευρώ.

- Ο ελεύθερος επαγγελματίες θα πληρώσει φόρο 3.900 ευρώ από 1.240 ευρώ σήμερα. Δηλαδή θα κληθεί να καταβάλει έξτρα φόρο 2.660 ευρώ.

- Ο αγρότης θα πληρώσει φόρο 1.950 ευρώ από 1.240 ευρώ σήμερα (αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης 710 ευρώ).

- Ο ιδιοκτήτης ακινήτων θα πληρώσει 2.100 ευρώ από 1.240 ευρώ σήμερα και θα επιβαρυνθεί με έξτρα φόρο 860 ευρώ.

- Για τα εισοδήματα του έτους 2013 οι φόροι θα καθορίζονται ανάλογα με την πηγή  προέλευσης του εισοδήματος. Η φορολογική μεταχείριση κάθε φυσικού προσώπου για ίδιο ποσό εισοδήματος, θα είναι διαφορετική ανάλογα με την πηγή προέλευσης.

Ειδικότερα, με το νέο σύστημα φορολόγησης που θα ισχύει από το 2013:

Μισθωτοί και οι συνταξιούχοι σε σύγκριση με τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και όσους εισπράττουν εισοδήματα αποκλειστικά από ενοίκια, θα πληρώνουν λιγότερο φόρο για ίδιο εισόδημα μέχρι του ποσού των 21.000 ευρώ. Συγκρινόμενοι όμως μόνο με όσους αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα από ατομικές επιχειρήσεις ή και από ακίνητα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν λιγότερο φόρο για ίδιο εισόδημα μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ.

Για ετήσιο εισόδημα άνω των 21.000 ευρώ, με το νέο σύστημα φορολόγησης οι αγρότες θα είναι αυτοί που θα πληρώνουν λιγότερο φόρο σε σύγκριση με τις άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, δηλαδή τους μισθωτούς, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εισοδηματίες.

Για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν πλέον περισσότερο φόρο σε σύγκριση με όλες τις άλλες κατηγορίες, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εισοδηματίες και τους αγρότες. Για παράδειγμα μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 60.000 ευρώ θα πληρώνει φόρο 18.930 ευρώ από 16.420 ευρώ σήμερα. Ελεύθερος επαγγελματίας με το ίδιο εισόδημα θα πληρώνει φόρο 16.300 ευρώ, δηλαδή 120 ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με τον μισθωτό και τον φόρο που προκύπτει με το ισχύον σήμερα σύστημα φορολόγησης.

Από όσους φορολογούμενους αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα από περισσότερες της μιας πηγές:

1 Φορολογικό όφελος θα έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με χαμηλού ή μεσαίου ύψους ετήσιες αποδοχές, οι οποίοι αποκτούν ταυτόχρονα χαμηλά εισοδήματα από τις λοιπές πηγές. Από τους φορολογούμενους αυτούς, οι έχοντες εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ ετησίως θα έχουν χαμηλότερη επιβάρυνση για τα εισοδήματα αυτά, ενώ, ταυτόχρονα, τα προερχόμενα από τις άλλες πηγές εισοδήματά τους δεν θα φορολογούνται πλέον αθροιστικά, στην κλίμακα φόρου εισοδήματος, αλλά ξεχωριστά, με συντελεστές φόρου σημαντικά χαμηλότερους από αυτούς που εφαρμόζονται σήμερα με την ενιαία φορολόγηση βάσει της κλίμακας.

2 Ωφελημένοι από το νέο σύστημα θα είναι ακόμη και όσοι αποκτούν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 25.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ, εφόσον ταυτόχρονα έχουν εισοδήματα χαμηλού ή μεσαίου ύψους από άλλες πηγές. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα έχουν μεν αυξημένη φορολογική επιβάρυνση κατά 5% – 20% για τα εισοδήματά τους από μισθούς και συντάξεις, αλλά τα υπόλοιπα εισοδήματά τους θα υπόκεινται πλέον σε σημαντικά χαμηλότερη αυτοτελή φορολόγηση και τα οφέλη που θα προκύπτουν από την εξέλιξη αυτή θα είναι περισσότερα από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις επί των μισθών ή των συντάξεών τους.

3 Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις θα έχουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με συνολικές ετήσιες αποδοχές άνω των 25.000 ευρώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι εισοδηματίες. Γι” αυτούς τους φορολογούμενους οι φόροι που θα προκύπτουν με την αυτοτελή φορολόγηση πολλών ταχυτήτων είναι αυξημένοι σημαντικά, είτε αποκτούν εισοδήματα από μία μόνο πηγή είτε αποκτούν εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές.

Φόροι πολλών ταχυτήτων για ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ

Μισθωτός χωρίς παιδιά

Φόρος 2012: 1.240 ευρώ

Φόρος 2013: 1.200 ευρώ

Μείωση φόρου: 40 ευρώ.

Μισθωτός με 1 παιδί

Φόρος 2012: 1.040 ευρώ

Φόρος 2013: 1.200 ευρώ

Αύξηση φόρου: 160 ευρώ.

Μισθωτός με 2 παιδιά

Φόρος 2012: 840 ευρώ

Φόρος 2013: 1.200 ευρώ

Αύξηση φόρου: 360 ευρώ

Συνταξιούχος

Φόρος 2012: 1.240 ευρώ

Φόρος 2013: 1.200 ευρώ

Μείωση φόρου: 40 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς παιδιά

Φόρος 2012: 1.240 ευρώ

Φόρος 2013: 3.900 ευρώ

Αύξηση φόρου: 2.660 ευρώ.

Εισοδηματίας (εισπράττει ενοίκια)

Φόρος 2012: 1.240 ευρώ

Φόρος 2013: 2.100 ευρώ

Αύξηση φόρου: 860 ευρώ

Αγρότης

Φόρος 2012: 1.240 ευρώ

Φόρος 2013: 1.950 ευρώ

Αύξηση φόρου: 710 ευρώ.


imerisia.gr