Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, 2012 και ώρα 10:00 π.μ.στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, στην αίθουσα “Επίκουρος”, θα πραγματοποιηθεί “Συνάντηση εργασίας ερευνητών-συνεργαζόμενων επιχειρηματιών”, στο πλαίσιο του έργου University Support for R&D Industry / Ενθάρρυνση και Υποστήριξη Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στη Βιομηχανία (R&D Industry, http://rdindustry.eu).

Η συγκεκριμένη συνάντηση που αποτελεί την τέταρτη μιας σειράς εκδηλώσεων, απευθύνεται σε ερευνητές ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρηματίες του νομού, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Φιλοδοξεί δε να συμβάλλει στην προβολή και επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομιών εκπαιδευτικών-ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας και να αποτελέσει αφετηρία δικτύωσης των ερευνητών με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το έργο R&D Industry που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2010 με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα MED 2007-2013) και εθνικών πόρων, συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Maribor της Σλοβενίας, ενώ συμμετέχουν σ’ αυτό εκτός από το Μ.Α.Ι.Χ, το Πανεπιστήμιο της Avignon, Γαλλία, το Πανεπιστήμιο της Κατάνιας, Ιταλία και το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Βαλέντσια, Ισπανία.

Βασική επιδίωξη του έργου είναι να αντιμετωπιστεί μια μακροχρόνια πρόκληση που αφορά στη συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων παραγωγής/διάδοσης γνώσης/καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αμοιβαία οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συγκεκριμένη συνάντηση είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος, η διαχείριση των αποβλήτων και η ανακύκλωση, τα συστήματα παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος, η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Σταματάκη Ελένη, τηλ. 2821 0 350 20.