Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να μην εισπραχθούν στο σύνολό τους τα 2,5 δις. ευρώ έξοδα που προσδοκά το Δημόσιο.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και των πρωτοφανών καθυστερήσεων οι οποίες παρατηρούνται στην εκτύπωση και αποστολή των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε2 καθώς και στην έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων.

Άλλα 900 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον τα οποία προσδοκά να εισπράξει το Δημόσιο από τη φορολογία ακινήτων, δεν θα εισρεύσουν φέτος στα ταμεία του, αφού όπως αναφέρει το δημοσίευμα του «Τύπου της Κυριακής» υπάρχουν απίστευτες καθυστερήσεις στην έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΤΑΚ του 2009 και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2010 και 2011.

Συνολικά, εξαιτίας των προβλημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, περίπου 3,4 δις. ευρώ έσοδα από τη φορολογία εισοδημάτων και ακινήτων δεν θα εισπραχθούν εγκαίρως, με αποτέλεσμα η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα του Δημοσίου να διευρυνθεί.

zougla.gr