Τι είναι η IUI (Intrauterine Insemination) όπως είναι η επίσημη αγγλική ορολογία της ενδομήτριας σπερματέγχυσης; είναι η πιο απλή διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία τοποθετείται το επεξεργασμένο σπέρμα του συζύ-γου/συντρόφου στην κοιλότητα της μήτρας της συζύγου/συντρόφου με τη βοήθεια ενός εύκαμπτου καθετήρα.


Σε ποιους απευθύνεται;

Στα ζευγάρια που οι παράγοντες της υπογονιμότητας τους δεν είναι σοβαροί τότε το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η σπερματέγχυση.Η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενός αριθμού διαφο-ρετικών προβλημάτων γονιμότητας . Μπορεί να προσφερθεί στα ζευγάρια αν υπάρχει μειωμένη ποιότητα σπέρματος ή μειωμένος αριθμός σπερματοζωαρίων, αν η τραχηλική βλέννη είναι εχθρική προς το σπέρμα ή ακόμα κι αν είναι παρόντα αντισπερματικά αντισώματα. Ειδικότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος σε περιπτώσεις όπου η συνάντηση των δυο εμπλεκόμενων είναι δύσκολη λόγω του τρόπου ζωής ή επαγγέλματος όπως ναυτικοί, διπλωμάτες και γενικότερα σε καταστάσεις όπου η απουσία του συζύγου/συντρόφου είναι δεδομένη .Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον έχει γίνει κατάψυξη του σπέρματος.

Η IUI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ζευγάρια με ανεξήγητη υπογονιμότητα. Αρχικά προτείνεται από τον γυναικολόγο μετά από συμβουλή του εμβρυολόγο ο οποίος αξιολογεί αν το σπέρμα είναι κατάλληλο για μια τέτοια διαδικασία. Αντίθετα με την εξωσωματική γονιμοποίηση δεν απαιτείται συλλογή ωαρίων ή γενική αναισθησία και είναι δημοφιλής σαν θεραπεία μιας και εύκολα τα ποσοστά επιτυχίας μπορούν να αυξηθούν σημαντικά σε σχέση με τη φυσική σύλληψη. Οι πιθανότητες επιτυχίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας της γυναίκας και την αιτία του προβλήματος της υπογονιμότητας. Κατά μέσο όρο, η πιθανότητα κύησης είναι 10% παραπάνω ανά κύκλο. Οι περισσότερες κυήσεις λαμβάνουν χώρα στις τρεις πρώτες θεραπείες.


Ποια στάδια πρέπει να ακολουθήσουμε;

Η διαδικασία ξεκινά με τη συνέντευξη του ζευγαριού που περιλαμβάνει ιστορικό, εξετάσεις, επεξηγήσεις και τελικά την απόφαση εάν η σπερματέγχυσητους ταιριάζει. Η παρακολούθηση αρχίζει την πρώτη μέρα του κύκλου και περιλαμβάνει ένα διακολπικό υπερηχογράφημα το οποίο θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη της διαδικασίας. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να παρακολουθηθεί είναι η εξέλιξη της αύξησης του ωοθυλακίου υπερηχογραφικά έτσι ώστε να γίνει δυνατό να καθορισθεί η ημέρα της ωορρηξίας. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ο κύκλος της γυναίκας είναι φυσικός, χωρίς δηλαδή χορήγηση φαρμάκων,είτε ο κύκλος είναι προκλητόςχρησιμοποιώντας δηλαδή ήπιες δόσεις φαρακευτικών ουσιών που θα μπορέσουν να αναπτύξουν παραπάνω του ενός ωοθυλάκια έτσι ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας με ένα- δυο παραπάνω ωάρια που μπορούν να γονιμοποιηθούν. Σε ένα κύκλο 28 ημερών αρχίζει μια υπερηχογραφικήπαρακολούθηση των ωοθηκών από την 8η -9η ημέρα του κύκλου που παρατηρεί την εξέλιξη της αύξησης του μεγέθους του ωοθυλακίου. Διενεργείται μια σειρά υπερηχογραφημάτων περίπου ανά διήμερο και όταν το ωοθυλάκιο φθάσει στο επιθυμητό μέγεθος περίπου στα 18-20mm χορηγείται μια ενέσιμη φαρμακευτική ουσία που έχει την ιδιότητα να προκαλεί την τελική ωρίμανση του ωαρίου και την μετατροπή του σε ώριμο ωάριο. Μετά από 36 περίπου ώρες έρχεται η στιγμή της παρέμβασης του συζύγου/ συντρόφου. Ο σύζυγος/σύντροφος δίνει το σπέρμα του έτσι ώστε με την κατάλληλη επεξεργασία του από τον εμβρυολόγο να ενεργοποιηθεί και να γίνει κατάλληλο για να τοποθετηθεί στην μήτρα της συζύγου/ συντρόφου.Η διαδικασία δεν κρατάει πάνω από 10 λεπτά και είναι παντελώς ανώδυνη.15 μέρες αργότερα το test είναι εκείνο που θα δώσει τέλος στην μεγάλη αναμονή.


Με λίγα λόγια…

Ουσιαστικά για να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαδικασία θα λέγαμε ότι με τον σωστό συντονισμό της γυναίκας και του άνδρα και οδηγό τον γιατρό επιλέγουμε τη κατάλληλη στιγμή συνάντησης ενός έτοιμου ωαρίου με τα πιο ενεργά – κινητά σπερματοζωάρια μέσω του καθετήρα σπερματέγχυσης (ο οποίος παρακάμπτει την γεμάτη εμπόδια κολπική οδό) μέσα στην ενδομήτρια κοιλότητα όπου και θα εγκατασταθεί το έμβρυο. Είναι μια διαδικασία απλή και οικονομική που με τη καλή¨χημεια¨και συνεργασία της ομάδας τα αποτελέσματα είναι αυτό που ευχόμαστε:το ξεκίνημα μιας νέας Ζωής...

medicaltime.gr