Ειδικός αισθητήρας (σένσορας) θα μπει σύντομα σε συσκευασμένα κρέατα και ψάρια για να εντοπίζει τυχόν αλλοιώσεις και έτσι να αποφεύγουμε την αγορά τους.

Επιστήμονες του ινστιτούτου Fraunhofer του Μονάχου κατασκεύασαν σένσορα που τοποθετείται στην κλειστή συσκευασία και αντιδρά σε βιογενείς αμίνες, δηλαδή στα μόρια που παράγονται όταν ένα τρόφιμο (κυρίως κρέας ή ψάρι) έχει υποστεί αλλοιώσεις – αυτά ενοχοποιούνται και για τη δυσάρεστη μυρωδιά που συνοδεύει την αποσύνθεση. Όταν ο αισθητήρας παίρνει κιτρινοπράσινο χρώμα, το περιεχόμενο δεν είναι αναλώσιμο.

Οι επιστήμονες τώρα εστιάζουν στην κατασκευή μετρητή ποιότητας τροφίμων που οι καταναλωτές θα τοποθετούν σε διάφορες συσκευασίες προκειμένου να ενημερώνονται επακριβώς για την κατάσταση του τροφίμου.

scienceillustrated.gr