Σεμινάριο με θέμα ''Ανάπτυξη εξαγωγών και εξαγωγική πώληση'' θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Σκοπός:

Το σεμινάριο αυτό είναι μια ολοκληρωμένη & πρακτική προσέγγιση για το θέμα της εξαγωγικής ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων είτε αυτές θέλουν να πουλήσουν προϊόντα, είτε υπηρεσίες στο εξωτερικό.

 Απευθύνεται:

 Στον νέο επιχειρηματία που βλέπει τις ευκαιρίες στο διεθνές περιβάλλον και θέλει να τις αξιοποιήσει, στο στέλεχος που θέλει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητας του και να συμβάλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης του διεθνώς, και γενικά σε όσους σκέφτονται να επιχειρήσουν ένα άνοιγμα στις διεθνείς αγορές αλλά δεν ξέρουν που να αρχίσουν.

Ενδεικτικές Ενότητες Σεμιναρίου:

 Ημέρα 1

Πως θα ξεκινήσω τις Εξαγωγές? ,Επιλογή των Καλύτερων Αγορών για Εξαγωγές, Επιλογή μεθόδου Εισόδου στην Αγορά, Αναγκαιότητα της έρευνας διεθνών αγορών, Είδη και χρησιμότητα έρευνας, κόστος και εναλλακτικά σενάρια, Μέθοδοι, Πηγές, Τεχνικές, Συστήματα κατηγοριοποίησης, Ποιες πληροφορίες χρειαζόμαστε, Πηγές πληροφοριών, Ανάλυση ανταγωνισμού και καταναλωτικής συμπεριφοράς, Ανεύρεση & επιλογή τοπικών εταίρων, Προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες, Δημιουργία ενδιαφέροντος & ανταπόκριση, Συμμόρφωση προς τις Απαιτήσεις του πελάτη, Αξιολόγηση και αξιοποίηση εμπορικών πληροφοριών, Σύνδεση της έρευνας με την στρατηγική και τις τακτικές μάρκετινγκ, Συμβουλές για οικονομική έρευνα ξένης αγοράς, Χρήση βάσεων δεδομένων, Χρήση Ίντερνετ για έρευνα ξένων αγορών, Trade leads, Κατάλογοι Εμπορικών επαφών, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες, Λίστες ελέγχου και χρήσιμα bookmarks.

Ημέρα 2

Το περιβάλλον της διεθνούς πώλησης, O ρόλος των ανθρώπων- πωλητών στην πώληση, Τι θέλει ο πελάτης και πως θα το κατανοήσω, Αναγνώριση - κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών του πελάτη, Από το ταξίδι, το ραντεβού έως τα δείγματα και δώρα, Πως σχεδιάζω το ταξίδι, τι αποφάσεις θα πρέπει να πάρω και πως επιλέγω τον χρόνο, Γιατί πρέπει να ορίζω ατζέντα συνάντησης, Τι σημαίνει προετοιμασία και σε τι θα προετοιμαστώ?, Πως επιλέγω αντιπρόσωπο διανομέα, Προσέγγιση και ανίχνευση, Ο πρώτος χαιρετισμός, και ο τρόπος έναρξης της συζήτησης, Κουλτούρα και συμπεριφορά, Πως ρωτάμε και τι ρωτάμε, Ο πελάτης που εξάγω και τα χαρακτηριστικά του. Τύποι πελατών, Tests & Role playing, Χαρακτηριστικά, Πλεονεκτήματα - Οφέλη, Καθαρά κέρδη, Tests & Role playing, Διαπραγμάτευση, Γιατί κάποιοι από εμάς έχουν μεγαλύτερη επιτυχία; Χαρακτηριστικά επιτυχημένες διαπραγμάτευσης, Τύποι και είδη διαπραγμάτευσης, Χρόνος, δεξιότητες και διεθνείς διαπραγματεύσεις

Εισηγητές

Μπάμπης Φιλαδαρλής ,MBA DipM, MIEx και A. Μπερτσίμας MBA, Bsc.

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες - Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, 15.00-21.00μ.μ & Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 11.00-17.00μ.μ.

Κόστος προγράμματος: ειδική τιμή για τις-Επιχειρήσεις – Μέλη του Επιμελητηρίου 100 ευρώ.

Μη μέλη 325 ευρώ.

Επικοινωνία

Πληροφορίες και αιτήσεις στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-342136 & 331590 κα Μαίρη Βενιχάκη [email protected] από τις 08:00πμ έως 3:00 μ.μ.
Ιστοσελίδα: www.katartisi.gr