Μπορεί οι εικόνες να ισοδυναμούν με χίλιες λέξεις ωστόσο κάποιες φορές είναι αδύνατον να βρεθούν λέξεις που να περιγράψουν μια εικόνα.

Δείτε παρακάτω μερικές από αυτές