Το πώς αναπνέουμε παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου. Ποιος όμως είναι ο σωστός τρόπος;

Η αναπνοή που παίρνουμε πρέπει να είναι διαφραγματική δηλαδή η είσοδος του αέρα να γίνεται με τη συστολή του διαφράγματος, το οποίο ωθείται προς τα κάτω πιέζοντας προς τα έξω τα κοιλιακά τοιχώματα.

Ο άνθρωπος από τη γέννηση του χρησιμοποιεί τη διαφραγματική αναπνοή. Παρόλα αυτά «κάτι» μπορεί να το αλλάξει αυτό. Αυτό το «κάτι» μπορεί να είναι η λάθος στάση σώματος, έντονα συναισθήματα όπως το άγχος, η πίεση, η στεναχώρια, το στρες.

Με την άσκηση είναι δυνατόν να επαναφέρουμε τη διαφραγματική αναπνοή Παραθέτονται παρακάτω οι λόγοι που η διαφραγματική αναπνοή είναι απαραίτητη για τον ανθρώπινο οργανισμό:

– Καταρχάς συμβάλλει στην καλύτερη οξυγόνωση του οργανισμού, γίνεται πλήρης απόκτηση του οξυγόνου και χρησιμοποίηση του σύμφωνα με τις ικανότητες μας.

 -Έπειτα αυξάνει την ικανότητα αυτοελέγχου αφού εμείς οι ίδιοι συντονίζουμε τα όργανα μας για την πραγματοποίηση της διαφραγματικής αναπνοής.

– Χρησιμοποιείται λιγότερη προσπάθεια και ενέργεια για να αναπνεύσει κάποιος με τη διαφραγματική αναπνοή. Δε θεωρείται κουραστική μέθοδος όπως τις υπόλοιπες. Για παράδειγμα η θωρακική αναπνοή, με την είσοδο του αέρα απαιτεί περισσότερη ενέργεια και μυοκινητικό έργο για την κίνηση προς τα έξω και προς τα πάνω του πνευμονοθωρακικού συστήματος. Με τη διαφραγματική αναπνοή σε αντίθεση με τη θωρακική, γίνεται με την είσοδο του αέρα μόνο συστολή του διαφράγματος και αυτόματα πίεση των τοιχωμάτων της κοιλιάς προς τα έξω.

-Χαλαρώνει το νευρικό μας σύστημα με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και την απόκτηση ηρεμίας και εσωτερικής γαλήνης.

 -Αντιμετωπίζονται το άγχος, το στρες, η πίεση που υπάρχουν στην καθημερινότητα μας και επιτυγχάνεται η ισορροπία.

Η διαφραγματική αναπνοή είναι η πιο ιδανική για την ομιλία. Εξασφαλίζει ένα χαλαρό αναπνευστικό σύστημα και κατ’ επέκταση ο λόγος του ομιλητή είναι πιο εύηχος με μικρότερη προσπάθεια. Με τη διαφραγματική οι μύες που συστέλλονται βρίσκονται πιο κοντά στο κυρίως φωνητικό όργανο που είναι ο λάρυγγας.

Επίσης, η αναπνοή με το συγγενές μυϊκό σύστημα τείνει να διατηρεί μια συνεχή πίεση κάτω από τη γλωττίδα(το στενότερο άνοιγµα του λάρυγγα) η οποία καθορίζει τις ιδιότητες της φωνής με την αυξομείωση της, δηλαδή είναι υπεύθυνη για την ένταση, την έκταση, την καθαρότητα, το ύψος και τη σταθερότητα.

Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως αναπνέοντας σωστά βοηθάμε τον ίδιο μας τον οργανισμό και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας.

newsit