Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση για τις τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 στις Μοίρες, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η πλήρη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, των τοπικών φορέων και των τοπικών επιχειρήσεων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για τη διαδικασία ένταξης στις δράσεις του σχεδίου.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», που έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δήμο Φαιστού, υλοποίησαν την ενημερωτική συνάντηση και στελέχη της ενημέρωσαν αναλυτικά τους παρευρισκόμενους. Πολλοί δημότες άνεργοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον για τα προγράμματα.

Οι πολίτες ενημερώθηκαν και για τα προγράμματα ΤΟΠΣΑ που πρόκειται στο επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξουν στο Δήμο Φαιστού στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι αλλά και αγρότες, τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η Δήμαρχος Φαιστού με αφορμή την συγκεκριμένη εκδήλωση, αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε πολλά άτομα να αποκτήσουν μια ειδίκευση και να μπορέσουν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

Ο Δήμος Φαιστού στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες καθώς τέτοιες ενέργειες είναι πολύ σημαντικές ειδικά τώρα στους δύσκολους καιρούς που ανεργία μαστίζει τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα που τρέχουν αυτή την χρονική περίοδο αφορούν στις παρακάτω ομάδες ανέργων:

Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών
Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 27/11/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 27/12/2012

Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 28/12/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 28/01/2013

Η αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί στην Α΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού των ωφελουμένων (100) θα ακολουθήσει αρχικά η Β΄ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ και εν συνεχεία η Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Προτεραιότητα σε όλες τις Φάσεις Επιλογής θα έχουν τα άτομα που έχουν υποβάλλει αίτηση στην Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Η Πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ» στα τηλ.: 2810752842, 2810751899 ή στο www. koinonikosistos.gr. ενώ την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση στο Δήμο Φαιστού για όσους επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα.