Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων την Παρασκευή 23/11/2012 ψήφισε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

• Τη συμμετοχή του Δήμου σε διαδημοτικό νομικό πρόσωπο με σκοπό τη διαχείριση του λιμένα της Σούδας το οποίο θα είναι κατ’ αρχήν ανταποδοτικό με βάση τα ετήσια έσοδα του λιμανιού, αλλά ακόμη και κερδοφόρο υπό προϋποθέσεις, με τα κέρδη να επαναδιανέμονται στις τοπικές κοινωνίες. Τα προγραμματιζόμενα έργα στο λιμάνι με τη νέα νομική μορφή διαχείρισης δεν θα κινδυνεύουν, καθώς θα παραμείνει με το νέο νομικό καθεστώς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΟΤΑ- ΝΠΔΔ). Η διαχείριση θα γίνεται με βάση τον Δ.Κ.Κ. και το Ν. 3852/2010, αλλά και την εξειδικευμένη νομοθεσία περί λιμένων και λιμενικών έργων, ενώ ο νέος φορέας θα μπορεί να προσλάβει προσωπικό για τις ανάγκες του, αλλά και να μετατάξει προσωπικό από τα υφιστάμενα λιμενικά ταμεία, λόγω συνάφειας αντικειμένου και αρμοδιοτήτων. Στο νέο φορέα θα υπάγονται καθ’ ύλην και κατά τόπο και όλα τα λιμενικά έργα, κάθε μορφής και μεγέθους, του νομού Χανίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνεται από τα έσοδα του φορέα. Επίσης, ότι ο νέος φορέας θα διαχωρίσει πλέον τις χρήσεις στο λιμάνι (εμπορική, επιβατική, κρουαζιέρα, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) και θα ορίσει κανονισμό λειτουργίας και τα αντίστοιχα τέλη για τους εξυπηρετούμενους.

• Τη διεκδίκηση της μη παραχώρησης της χρήσης του λιμανιού σε ιδιώτη με κάθε νόμιμο τρόπο και την κίνηση των διαδικασιών σύστασης του νέου φορέα.