Το δεύτερο σεμινάριο Φωνιατρικής και Φωνητικών Τεχνών θα πραγματοποιηθεί στο  Πνευματικό Κέντρο Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου στις 16/12/2012

Θεματικές ενότητες ημερίδας

1η Συνεδρία
- Ανάπτυξη λόγου, και ψυχοκινητική εξέλιξη
- Λειτουργική ανατομική και φυσιολογία του οργάνου της φώνησης
- Στάση του σώματος και φώνηση
- Μέθοδοι εξέτασης της λειτουργίας της φώνησης και της κατάποσης
- Φώνηση και ψυχοακουστική
- Φωνιατρική εξέταση με στροβοσκόπιο
- Διαταραχές της φώνησης οργανικής αιτιολογίας
- Λειτουργικές διαταραχές της φώνησης
- Παιδική και ψυχογενής δυσφωνία
- Κεντρικές διαταραχές της φώνησης και Βατταρισμός

2η Συνεδρία
- Πρόληψη και αποκατάσταση διαταραχών της ομιλίας
- Συντηρητική και χειρουργική θεραπεία των διαταραχών της φώνησης
- Αναφορά στις ασκήσεις λογοθεραπείας και ορθοφωνίας
- Νεότερες εξελίξεις στη Φωνιατρική

3η Συνεδρία
- Επίδειξη ασκήσεων ορθής φώνησης σε επαγγελματίες φωνής μη μουσικούς
- Η φώνηση ως έκφραση του ψυχισμού
- Επίδειξη ασκήσεων ορθής φώνησης σε μουσικούς

Μουσική Χορωδιακή εκδήλωση

Χορωδία Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου
Χορωδία Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου

Το σεμινάριο διοργανώνει η ΩΡΛ Εταιρεία Κρήτης με την υποστήριξη της Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου και του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Κόστος εγγραφής: Ιατροί 30€, Επαγγελματίες Φωνής 10€.
Επικοινωνία: 2841089100, e-mail: [email protected]

Στην εγγραφή συμπεριλαμβάνονται: φάκελος με έντυπο υλικό, πιστοποιητικό παρακολούθηση εργασιών του σεμιναρίου, προσφορά διάλειμμα καφέ (2), Μουσική Χορωδιακή εκδήλωση.