Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι το 2013, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο.

Όπως αναφέρει το "Έθνος", γίνεται ακόμα αναφορά σε πιθανές παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό με την ολοκλήρωση αναλογιστικών μελετών αλλά και στην τιμολόγηση των γενόσημων φαρμάκων.

Πιο αναλυτικά, στο Μνημόνιο επιβεβαιώνεται ο στόχος μείωσης των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 έως το 2015, μέσω συνδυασμού των μέτρων κινητικότητας, μείωσης των συμβασιούχων, αποχωρήσεων και απομάκρυνσης των επίορκων.

Για τη διαθεσιμότητα σημειώνεται πως έως τα τέλη Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά σχέδια από τα υπουργεία και βάσει αυτών θα τεθούν τριμηνιαίοι στόχοι για τις «επιβεβλημένες αποχωρήσεις».

Κάθε τρίμηνο του 2013 θα βγαίνουν σε διαθεσιμότητα 6.250 υπάλληλοι, οι οποίοι για ένα έτος θα λαμβάνουν το 75% του βασικού μισθού. Κάτι που, όπως αναφέρεται, θα βοηθήσει στη μετάβαση των εργαζομένων, εάν χρειαστεί, στον ιδιωτικό τομέα.

Εξάλλου, εντός του Ιανουαρίου του 2013 θα είναι έτοιμος νόμος για αλλαγές στη διαδικασία πρόσληψης στο Δημόσιο και στην αξιολόγηση των ανώτατων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Στο μέτωπο του Ασφαλιστικού η κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει τις αναλογιστικές μελέτες στα Ταμεία και να προχωρήσει σε προτάσεις για αλλαγές έως τον Σεπτέμβριο του 2013.

Θα πρέπει να γίνουν αναλογιστικές μελέτες και για τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης σε δημόσιες επιχειρήσεις, όπου οι εισφορές υπερβαίνουν αυτές στον ιδιωτικό τομέα, σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις.

Επίσης η κυβέρνηση το πρώτο τρίμηνο του 2014 θα προβεί σε επανεξέταση του συστήματος κατώτατων αμοιβών, προκειμένου να προχωρήσει σε βελτιώσεις με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Στην Υγεία σημειώνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να επιδιώξει να αυξήσει το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων που διατίθενται μέσω των φαρμακείων, ώστε να φτάσει στο 35% του συνόλου των φαρμάκων έως τα τέλη του 2012 και στο 60% μέχρι τα τέλη του 2013.news247.gr