«Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών αποσκοπεί στην αναπλήρωση των ιδίων κεφαλαίων που απώλεσαν οι τράπεζες, κυρίως λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και της συμμετοχής τους στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους», αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, «οι προτάσεις για οριοθέτηση συγκεκριμένων ποσών ή ποσοστών κεφαλαίων, μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, και την τελική διοχέτευσή τους προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα η προτεινόμενη δέσμευση των 2/3 του ποσού ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών για την πραγματική οικονομία, αναδεικνύουν μεν το μέγεθος των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών, αλλά δεν συνάδουν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Αναφερόμενη στο ποσό της ανακεφαλαιόποιησης, η ΤτΕ αναφέρει: «Το ελάχιστο ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων, δεν είναι μια τυχαία επιλογή της εθνικής εποπτικής αρχής ή της κυβέρνησης. Τουναντίον, το ύψος των κεφαλαίων προκύπτει από το κοινό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών».

«Τυχόν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα επίπεδα κεφαλαίων εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος- η ύπαρξη και λειτουργία του οποίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απώτερη συνδρομή του στην παροχή πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία», σημειώνει η ΤτΕ και προσθέτει πως «χαμηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας θέτουν σε κίνδυνο τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων καταθετών και μάλιστα εκείνων που επιλέγουν ή υποχρεώνονται να τις διατηρήσουν στις ελληνικές τράπεζες».

newsbomb.gr