Προσωρινή σύνταξη ίση με το 50% του βασικού τους μισθού, θα παίρνουν για οκτώ μήνες όσοι αποχωρούν από το Δημόσιο, με την ελπίδα ότι μέσα στο διάστημα αυτό θα βγει η «κανονική» τους σύνταξη, η οποία όμως θα συμψηφίζεται με τα ποσά που θα έχουν πάρει από την «προσωρινή». Στην πράξη, ένας υπάλληλος που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και έχει μισθό 1.400 ευρώ, αντί για σύνταξη θα παίρνει για οκτώ μήνες το 50% του μισθού, δηλαδή 700 ευρώ το μήνα.

Οταν βγει η σύνταξή του, το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί. Που σημαίνει ότι αν η σύνταξη είναι 800 ευρώ, τότε το κράτος θα του χρωστά 100 ευρώ παραπάνω για κάθε έναν από τους 8 μήνες που περίμενε την σύνταξη. Αν όμως η σύνταξη είναι μικρότερη από το ποσό της προσωρινής (έστω 650 ευρώ), τότε θα του κρατάνε τη διαφορά των 50 ευρώ από τις μηνιαίες αποδοχές του. Θα έχει δηλαδή παρακράτηση 400 ευρώ (50Χ8) που θα καταβληθεί μέσα από τη μηνιαία του σύνταξη.

Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο με συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Δημοσίου, που ετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και φέρνει στη δημοσιότητα ο «Ελεύθερος Τύπος». Σήμερα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να πάρουν τους μισθούς τριών μηνών για να καλύψουν τα έξοδά τους. Η σύνταξή τους όταν βγει καταβάλλεται για το διάστημα μετά το τρίμηνο και δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Με το νέο σύστημα αυτή η δωρεάν τριμηνιαία καταργείται, ενώ η σύνταξη θα μετράει από τη μέρα που θα καταβάλλεται το 50% του μισθού και όταν βγει θα συμψηφίζεται.

Η βασική διάταξη που αλλάζει ριζικά το σύστημα πληρωμής των συντάξεων στο δημόσιο προβλέπει ότι:

• Ο μόνιμος υπάλληλος ή στρατιωτικός που απομακρύνεται για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία λαμβάνει για οκτώ μήνες, έναντι της σύνταξης το 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο αποχώρησής του, με την προσαύξηση του χρονοεπιδόματος και ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης.

• Η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από τότε που γεννήθηκε το δικαίωμα στην σύνταξη.

• Ποσά που καταβλήθηκαν (σ.σ. το 50% της προκαταβολής των οκτώ μηνών) συμψηφίζονται με τα ποσά που θα καταβληθούν ως αναδρομικά της σύνταξης.

• Εάν το ποσό των αναδρομικών της σύνταξης δεν επαρκεί για να «κλείσει» ο συμψηφισμός, τότε το υπόλοιπο ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη τμηματικά (σ.σ. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων).

• Η πράξη κανονισμού της σύνταξης (υπαλλήλου ή στρατιωτικού) εκδίδεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η αίτηση συνταξιοδότησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αποστέλλεται εντός δύο μηνών από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού στο ΓΛΚ.

• Παραβίαση των προθεσμιών, δηλαδή αν η σύνταξη δεν εκδοθεί εντός 6 μηνών μετά το δίμηνο της αποστολής της αίτησης, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και οι εμπλεκόμενοι της αρμόδιας διεύθυνσης τιμωρούνται με πειθαρχική ποινή.

real.gr