Έπειτα από προκήρυξη, ανοιχτού διαγωνισμού, ο Δήμος Φαιστού ανέθεσε το έργο Κατασκευής του Κτηρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Δ. Γαλιάς, με προϋπολογισμό 1.135.700,00 €.

Να σημειωθεί ότι ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός και συγκεκριμένα οι κύριες κτηριακές εγκαταστάσεις είναι έργο που εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και έρχεται σε συνέχεια της δημοπράτησης, από τον πρώτο διαγωνισμό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του υπογείου χώρου, περνώντας έτσι στη Β’ Φάση υλοποίησης ενός σημαντικού έργου.

Η συγκεκριμένη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή των αιθουσών του βρεφονηπιακού σταθμού. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν οι προσφορές για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευαστή που καλείται να υλοποιήσει το κυρίως κτηριακό τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Γαλιά του Δήμου Φαιστού με το σύστημα υποβολής προσφορών να είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (άρθρο 6 του Ν. 3669/08).

Παρόν στη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών ήταν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Φαιστού κ. Νικολιδάκης Γρηγόρης, ο οποίος δήλωσε ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία και στη συνέχεια με την υπογραφή της σύμβασης από την ανάδοχη εταιρία ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος εργασιών για το Βρεφονηπιακό της Γαλιάς που οδεύει προς υλοποίηση ώστε να παραδοθεί γρήγορα στους Δημότες της περιοχής, αναβαθμίζοντας σε υποδομές τον τομέα της Παιδείας που αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.