Το Επιμελητήριο Ρεθύμνου, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις του εμπορικού κόσμου για ιτς φετινές χειμερινές εκπτώσεις; προχωρά σε μια πρωτότυπη ηλεκτρονική δημοσκόπηση.

Κίνητρο για αυτήν την πρωτοβουλία, όπως φαίνεται από την δημόσια επιστολή του Επιμελητηρίου στάθηκε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας παρατηρείται μια απραξία και έλλειψη τζίρου στην αγορά. Αυτό αποτελεί απόρροια, αφενός, της συρρίκνωσης του εισοδήματος των καταναλωτών και αφετέρου του αρνητικού ψυχολογικού κλίματος.

Έτσι το Επιμελητήριο Ρεθύμνου προχωρά στη καταγραφή της πορείας των φετινών χειμερινών εκπτώσεων αλλά και των απόψεων του εμπορικού κόσμου του Ρεθύμνου γενικότερα για το θεσμό επιχειρεί να αποτυπώσει η νέα ηλεκτρονική δημοσκόπηση του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Οι Ρεθεμνιώτες επιχειρηματίες καλούνται να συμβάλουν σ’ αυτή την προσπάθεια με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολόγιου, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 15 Απριλίου 2011.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/6mOkx