Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκε χτες το προεδρείο του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΙΓΜΕ προκειμένου να την ενημερώσουν για τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Ινστιτούτου.

Συγκεκριμένα τέθηκε το θέμα της απορρόφησης του ΙΓΜΕ από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)   και αυτό της μεγάλης μείωσης του προσωπικού, που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν εγκεκριμένα προγράμματα του ΙΓΜΕ στο  ΕΣΠΑ ύψους 17 εκ Ευρώ με αρνητικές βεβαίως επιπτώσεις για την εθνική οικονομία.

Η κα Λιονή δήλωσε με τη σειρά της τη συμπαράστασή της στον αγώνα των εργαζομένων για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ιδρύματος, που διαθέτει τεράστια επιστημονική και ερευνητική εμπειρία  και επί 60 χρόνια αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας.