Ομόφωνα εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το σχέδιο του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης για το οικονομικό έτος 2011.

Τα μέλη της επιτροπής που συνεδρίασαν υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή, κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού έκαναν επιμέρους παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις όσον αφορά στην εκτέλεσή του.

Όπως τονίστηκε πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις από 1η Ιουλίου 2011, οπότε αναμένεται η διαχείριση νέων οικονομικών πόρων που θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ.

Παράλληλα επισημάνθηκε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί το οικονομικό νοικοκύρεμα στις υπηρεσίες που ανήκουν πλέον στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ θα υπάρξει και εξόφληση των οφειλών που εκκρεμούν από εκτελούμενα έργα στο νησί.

Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, που ήταν η απογραφή της περιουσίας της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώθηκε ότι η σχετική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα έχει γίνει η απογραφή των οικονομικών στοιχείων και η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει γίνει και η οικονομική αποτίμηση τους.