Ο Δήμος Χανίων και η Α.Σ. «ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» σας προσκαλεί σε Εργαστήριο Διαβούλευσης και παρουσίασης της Πράξης «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29), με σκοπό τη συμβουλευτική, κατάρτιση, επιμόρφωση και υποστήριξη ανέργων και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Πρόγραμμα Εργαστηρίου Διαβούλευσης

18:00- 18:30: Προσέλευση- Εγγραφή

18:30- 18:45 : Χαιρετισμοί Φορέων

18:45-19:00: Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες-Καινοτόμες Δράσεις του Δημου Χανίων
Ομιλητής: Εμμ.Σκουλάκης, Δήμαρχος Χανίων

19:00 -19:15: Παρουσίαση της Πράξης: «ΧΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»
Ομιλητής: Μαργαρώνης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Σύμπραξης Φορέων Χανίων, Πρόεδρος ΕΒΕΧ

19:15 - 19:30: Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων.
Ομιλήτρια: Γιατρουδάκη Μαρία, ΚΕΚ Διάσταση

19:30 – 19:45: Δημιουργία Δικτύου Αμοιβαίας Μάθησης & Συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων (Learning Network) για την υποστήριξη των ανέργων.
Ομιλητής: Περιβολάκης Αλέκος, Στέλεχος Σύμπραξης Φορέων Χανίων

19:45- 20:30: Εργαστήριο Διαβούλευσης με την ενεργό συμμετοχή των ωφελουμένων