Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύχθηκε η εκπόνηση της μελέτης νέου αγωγού μεταφοράς νερού Υδροληψία Μύρτου – Δ3 – Φράγμα Μπραμιανού μήκους 15 περίπου Κm, σε αντικατάσταση του παλαιού φθαρμένου χαλύβδινου αγωγού.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στα 839.423,44 ευρώ με ΦΠΑ.