Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Τράπεζες προβαίνουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων επιχειρηματιών και σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις, τα ακίνητα αποκτούνται από τις ίδιες τις Τράπεζες σε τιμές που ανέρχονται μόλις στο 10% της αντικειμενικής τους αξίας, απέστειλε υπόμνημα προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Αναλυτικά, το υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης έχει ως εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Τράπεζες προβαίνουν σε σωρεία πλειστηριασμών ακινήτων, επαγγελματικών και μη, που ανήκουν σε δανειολήπτες επιχειρηματίες προκειμένου να εισπράξουν τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους. Σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις, τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα αποκτούνται από τις ίδιες τις Τράπεζες σε τιμές που ανέρχονται μόλις στο 10% της αντικειμενικής τους αξίας. Δηλαδή τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα αποκτούνται από τις Τράπεζες ουσιαστικά έναντι «πινακίου φακής».

Ο ρυθμός των αιτήσεων Τραπεζών προς τα Δικαστήρια της Χώρας για έκδοση διαταγών πληρωμής κατά επιχειρηματιών που αφορά μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια αυξάνεται συνεχώς με γεωμετρική πρόοδο, γεγονός που αντικατοπτρίζει τους δείκτες ασφυξίας που επικρατούν σήμερα στην αγορά.

Η σημερινή εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και η δραματική τροπή που έχει λάβει η αδυναμία κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών - οφειλετών προς τα τραπεζικά ιδρύματα, επιβάλουν τη άμεση αλλαγή του καθεστώτος πλειστηριασμών ακίνητων ιδιοκτησίας επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Η αλλαγή του καθεστώτος κρίνεται απαραίτητη όχι μόνο για να ικανοποιείται το συμφέρον των υπερχρεωμένων επιχειρηματιών, αλλά και το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας.
Ενόψει, μάλιστα, της έναρξης της διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος με χρήματα του κοινωνικού συνόλου, επιβάλλεται και οι Τράπεζες, από την πλευρά τους, να επιδείξουν την απαιτούμενη ευαισθησία και κατανόηση προς τους οφειλέτες τους, οι οποίοι για λόγους πάνω και πέρα από τη θέλησή τους αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς αυτές.

Η επέκταση και βελτίωση των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είτε η θέσπιση ειδικής ρύθμισης που θα αφορά αποκλειστικά στις οφειλές επιχειρηματιών προς τραπεζικά ιδρύματα θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλέπει:

1.- Αναστολή, μέχρι την έξοδο από την κρίση, της εκτέλεσης, από τις Τράπεζες, πλειστηριασμών ακινήτων επιχειρηματιών - επαγγελματιών και ευνοϊκή διευθέτηση των οφειλών τους, στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες οι δανειολήπτες ήσαν συνεπείς στην εξυπηρέτηση των δανείων τους πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης και

2.- Εφόσον οι υπερήμεροι δανειολήπτες επιχειρηματίες και επαγγελματίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και εφόσον οι Τράπεζες έχουν εξαντλήσει τα λοιπά μέσα είσπραξης απαιτήσεων (είσπραξη απαιτήσεων έναντι πελατών κλπ), να μην κατακυρώνονται πλειστηριασμοί σε αξία μικρότερη του 70% της αντικειμενικής αξίας των πλειστηριαζόμενων ακινήτων.

Τελειώνοντας, κύριοι Υπουργοί, παρακαλούμε να υιοθετήσετε τις παραπάνω προτάσεις, ούτως ώστε η συγκυριακή αδυναμία εξόφλησης υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έναντι των Τραπεζών να μην έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του κοινωνικού ιστού και ανθρώπων – επιχειρηματιών, που το μοναδικό έγκλημα που διέπραξαν ήταν η «ανικανότητα» πρόβλεψης της οικονομικής και της δημοσιονομικής κρίσης που επακολούθησε».