Την αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την ιθαγένεια επαναφέρει στο προσκήνιο -παρά τις διαφωνίες των κυβερνητικών εταίρων- η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι «μελετά ένα εξορθολογισμένο πλαίσιο για την ιθαγένεια, σύμφωνο με τις διατάξεις του Συντάγματος, καθώς και ένα βελτιωμένο πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».

Στις προτεραιότητες του υπουργείου συγκαταλέγεται ακόμη «η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής με έμφαση στην προστασία της κοινωνικής συνοχής και την ανάδειξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων προς την χώρα των νομίμων μεταναστών».

Η πολτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών εκτιμά κατά τα άλλα ότι «η αποτελεσματική και λειτουργική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών είναι δυνατόν να συμβάλει στην οικονομική ανάταξη της χώρας, εάν συνοδεύεται από την αποτελεσματική οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη των νομίμων μεταναστών στις αρχές και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας».

Παράλληλα η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής για το άσυλο «βασισμένης στην αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών κρατών και στην ισότιμη κατανομή ευθυνών θα ενισχύσει την δοκιμαζόμενη συνοχή της ευρωπαϊκής κοινότητας».

 

 

in.gr