Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τις συντάξεις και τις απολαβές των υπαλλήλων της βουλής, με την επισήμανση ότι η πραγματικότητα είναι μία.

Διαβάστε τι λέει:

Η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και τις απολαβές των υπαλλήλων της Βουλής είναι μία και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ή διαστρέβλωσης.

-Υπάρχει πλήρης εξομοίωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, των υπαλλήλων της Βουλής που συνταξιοδοτούνται με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα. Αυτό ισχύει για όλους, καταργώντας ακόμη και τα ειδικά οριζόμενα με το Άρθρο 15 του Ν. 3865/2010 για τους υπαλλήλους της Βουλής.

-Το ίδιο ισχύει και για τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές και επιδόματα των υπαλλήλων της Βουλής: αυτές εξομοιώνονται πλήρως με αυτές των υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, και οι οποίες άλλωστε ορίζονται με το Νόμο 4024/2011.

-Οι υπερωρίες των υπαλλήλων της Βουλής ορίζονται κατά μέγιστο ύψος στις 52 ώρες μηνιαίως, όπως προβλέπει άλλωστε και το Άρθρο 20 του Νόμου 4024/2011, και ισχύει για κατηγορίες εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα, π.χ. εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία.


enikos.gr