Σημάδια αντίστασης, παρά τη γενικευμένη ύφεση, δείχνει η βιομηχανία τροφίμων- ειδών διατροφής, σε σχέση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καθώς επηρεάστηκε το 2011 λιγότερο από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία Direction Business Reports.

Με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των 149 μεγαλύτερων εταιρειών (με κύκλο εργασιών το 2011 άνω των 15 εκατ. ευρώ, έκαστη) που επεξεργάστηκε η Direction Business Reports, οι συνολικές πωλήσεις του δείγματος των εταιρειών παρουσίασαν αύξηση 8,15% το 2011 σε σχέση με το 2010 και οι συνολικές ζημίες προ φόρων μειώθηκαν κατά 53,83%.

Αναλυτικότερα, από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των εταιρειών προέκυψε ότι ο κύκλος εργασιών το 2011 ανήλθε στα 8,48 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 8,15% συγκριτικά με το 2010. Μείωση 2,71% (λόγω της αύξησης στο κόστος πωληθέντων) εμφάνισαν τα συνολικά μικτά κέρδη το 2011 σε σχέση με το 2010 και ανήλθαν στα 1,94 δισ. ευρώ. Αυτό είχε σαν συνέπεια το περιθώριο μικτού κέρδους το 2011 να φτάσει το 22,89% (-10,06% σε σχέση με το 2010).

Oι συνολικές ζημίες προ φόρων το 2011 ανήλθαν στα 116,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες όμως κατά 53,83 σε σχέση με το 2010. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -1,38%. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 149 υπό εξέταση εταιρείες, οι 101 το 2011 συγκριτικά με το 2010 παρέμειναν κερδοφόρες (ποσοστό 67,79% επί του δείγματος των εταιρειών) και 48 κατέγραψαν ζημίες (ποσοστό 32,21% επί του δείγματος). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων το 2011 ήταν μειωμένο κατά 4,28% σε σχέση με το 2010 και ανήλθε στα 3,081 δισ. ευρώ, ενώ αυξημένες κατά 4,03% ήταν και οι συνολικές υποχρεώσεις το 2011, που έφτασαν τα 7,022 δισ. ευρώ από 6,750 δισ. ευρώ το 2010.

Η πορεία των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων -ειδών διατροφής και οι πρωταγωνιστές.


Γαλακτοκομικά

Οι 20 επιχειρήσεις παραγωγής - επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που συμμετείχαν στο δείγμα πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 1,548 δισ. ευρώ το 2011 (+5,35% σε σχέση με το 2010) και ζημίες προ φόρων 56,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 35% σε σχέση με τις ζημίες του 2010.

Λίπη - Έλαια


Οι 13 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο λίπη - έλαια πραγματοποίησαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 1,471 δισ. ευρώ (+17,44% σε σχέση με το 2010) και κέρδη προ φόρων που διαμορφώθηκαν στα 29,91 εκατ. ευρώ.

Αρτοποιήματα- Άλευρα

Οι 19 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής αρτοποιημάτων- αλεύρων εμφάνισαν το 2011 συνολικό τζίρο που ανήλθε στα 883,43 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 1,96 εκατ. ευρώ.

Φρούτα- Λαχανικά

Οι 26 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση φρούτων- λαχανικών και συμμετείχαν στο δείγμα πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 733,70 εκατ. ευρώ το 2011 και είχαν συνολικά κέρδη προ φόρων 2,48 εκατ. ευρώ.

Ιχθυοκαλλιέργειες

Οι 11 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις το 2011 που ανήλθαν 719,78 εκατ. ευρώ (+5,29% σε σχέση με το 2010) και συνολικές ζημίες προ φόρων 69 εκατ. ευρώ.

Πτηνοτροφία

Οι 12 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πτηνοτροφίας και συμμετείχαν στο δείγμα πραγματοποίησαν το 2011 συνολικό κύκλο εργασιών 601,56 εκατ. ευρώ (+15,03% σε σχέση με το 2010) και συνολικές ζημίες προ φόρων 2,39 εκατ. ευρώ.

Κρέας - Αλλαντικά

Οι 15 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος- αλλαντικών και συμμετείχαν στο δείγμα εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 511,01 εκατ. ευρώ (-2,56% σε σχέση με το 2010) και ζημίες προ φόρων 8,58 εκατ. ευρώ.

Ζαχαρώδη

Οι 8 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 461,73 εκατ. ευρώ.

Καφές

Οι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και επεξεργασίας καφέ και συμμετείχαν στο δείγμα εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 446,53 εκατ. ευρώ.

Ζυμαρικά

Οι τρεις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής ζυμαρικών και συμμετείχαν στο δείγμα εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 164,30 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 9,76 εκατ. ευρώ.

Όσπρια - Ρύζι
Οι πέντε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οσπρίων και ρυζιού εμφάνισαν το 2011 συνολικές πωλήσεις 120,97 εκατ. ευρώ (+14,86% σε σχέση με το 2010) και κέρδη προ φόρων 4,28 εκατ. ευρώ.

newsbeast.gr