Την εξαίρεση των γονικών παροχών από τον φόρο υπεραξίας διευκρίνισε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στα μέλη της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων κατά την συζήτηση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός σημείωσε πως ο φόρος υπεραξίας «δεν αφορά τις γονικές παροχές. Η νομοθεσία προβλέπει ότι ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται όταν υπάρχει επαχθής αιτία. Η γονική παροχή δεν είναι. Εφαρμόζεται μόνο σε πωλήσεις ακινήτων».

Πέραν αυτού, ο κ. Μαυραγάνης εξήγησε ότι ο ΦΠΑ στις μισθώσεις ακινήτων είναι προαιρετικός, ότι η Κοινοτική Οδηγία

απαγορεύει την παρακράτηση μερισμάτων προς το εξωτερικό και πως  θα υπάρξει «δυναμωμένος» φορέας στο υπουργείο Οικονομικών που θα ελέγχει τις ενδοομιλικές συναλλαγές.